Tagesarchive: 15. Dezember 2018

Họ không nhận ra…

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lời Chúa đối với mỗi người đều có một ý nghĩa riêng áp dụng cho người đó trong cuộc sống hiện tại của mình. Chúa Thánh Thần là Ðấng soi sáng cho chúng ta hiểu biết rõ ràng hơn về … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Họ không nhận ra…