Tagesarchive: 7. Dezember 2018

Gặp Chúa với hết lòng tin tưởng như hai anh mù

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Văn sĩ Thornton Wilder đã được trao giải thưởng Rewittzer, dành cho những người viết tiểu thuyết hay. Sau đó, Ông đã cho xuất bản một tiểu thuyết có tựa đề là Ngày Thứ Tám, mô tả cuộc sống của … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Gặp Chúa với hết lòng tin tưởng như hai anh mù