Tagesarchive: 12. Dezember 2018

Anh chị em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Anh chị em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.