Tagesarchive: 6. Dezember 2018

Môn đệ Giê-su

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Môn đệ là gì? Môn đệ là “người học trò” của một vị thầy. Học trò là người thế nào? Học trò thì chắc chắn là phải “học”. Học là gì? Học tức là nghe, là đọc, là nghiên cứu … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Môn đệ Giê-su