Tagesarchive: 9. Dezember 2018

Hãy Mở Đường Thương Xót Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Cuộc đời là một chuỗi những đợi chờ. Có đợi chờ đương nhiên sẽ đến. Có đợi chờ hoài cổ mà chẳng bao giờ thấy! Có đợi chờ mang lại niềm vui như chờ người yêu, chờ nhận quà, nhưng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy Mở Đường Thương Xót Chúa