Tagesarchive: 10. Dezember 2018

ƠN THA THỨ và NIỀM TIN CỘNG ĐỒNG

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay là một trình thuật tuyệt vời diễn tả về Ơn tha thứ và niềm tin cộng đồng. Đó là một trình thuật phép lạ có dụng ý giáo huấn, trong đó phép … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on ƠN THA THỨ và NIỀM TIN CỘNG ĐỒNG