Anh chị em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 28-30).

Thiên Chúa trở thành người như chúng ta. Đó là một biến cố vĩ đại! Sự vĩ đại này lại mang một dáng vẻ rất đơn sơ: Thiên Chúa làm người như chúng ta là Đấng có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Thánh Mát-thêu đã viết lại chính một lời thật tâm tình của Đức Kitô: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.

“Đức Kitô chính là tượng trưng cho những hồng ân lớn lao và ngọt ngào của Thiên Chúa. Ngài đến với chúng ta, không phải để cho chúng ta mang vác thêm gánh nặng, mà Ngài cùng muốn kề vai mang vác với chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cũng không lấy đi sức nặng mà con người chúng ta đang mang. Sức nặng này vẫn còn ở đó và đủ nặng cho chúng ta. Điều quan trọng ở đây là, giờ đây chúng ta không còn phải mang vác một mình nữa. Đức Kitô không phải là chỗ yên thân, và không phải là con người tầm thường. Nhưng trong Ngài chúng ta tìm được một sự nghỉ ngơi nội tâm“ (Joseph Ratzinger, Gott und die Welt).

Kho tàng cho cuộc đời chúng ta là chính Đức Kitô. Hôm nay, Ngài mở ra cho chúng ta một con đường, dọn cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng không vì thế mà chúng ta sẽ trở nên những con người bị động, không vì thế mà những sức nặng của cuộc sống sẽ biến đi mãi mãi. “Sức nặng này vẫn còn ở đó và đủ nặng cho chúng ta“.
Như vậy, một cách nào đó Thánh Giá cuộc đời luôn luôn còn đó. Phải chăng Đức Tin vào Chúa không bao giờ đem lại cho chúng ta một nơi nương thân an toàn? Chúng ta được gì khi tin Chúa? Điều mà niềm tin mang lại cho chúng ta là, giờ đây chúng ta, những người tin Chúa, không còn phải mang vác Thánh Giá một mình nữa. Hôm qua chúng ta đã chiêm ngắm Đức Kitô nằm giang tay trên Thánh Giá. Chúng ta cảm nhận gì qua đó?

Hôm nay xin mời Bạn cùng tôi chiêm ngắm lại hình ảnh Thánh Giá với Chúa Kitô đang giang tay một lần nữa. Nhưng sâu hơn, xin Bạn hãy mường tượng rằng, chúng ta đang đứng trong vòng tay của Đức Kitô, Đấng đang nằm trên Thánh Giá, giờ đây Ngài như mời gọi chúng ta rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng“. Trong ngày sống Bạn cứ thử làm như vậy nhiều lần nhé!

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.