Gợi ý cầu nguyện

Luca 24:13-35

1. Tôi có thể hình dung được Gierusalem trong những ngày này đầy xáo trộn—Dân thành vừa chứng kiến cảnh án tử hình của Chúa Giêsu và hai kẻ trộm. Chắc chắn có nhiều chia rẽ trong dân chúng: người ủng hộ, người chống đối. Các môn đệ hoang mang, sợ hãi, buồn chán, thất vọng, hụt hẫng, giận dữ, mất phương hướng, tựa như rắn mất đầu. Bằng sự hình dung như vậy tôi đọc lại đoạn tin mừng trên để hiểu để đi vào tâm trạng của hai môn đệ, đặc biệt hiểu tại sao họ không nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh đang đồng hành với họ. Tôi có bao giờ có kinh nghiệm giống hai môn đệ này chăng?

2. Chúa Giêsu là Thiên Chúa hiện ra nói với hai môn đệ về Kinh Thánh, thế mà họ không nhận ra Ngài. Cho đến khi Ngài bẻ bánh thì họ mới nhận ra. Tôi có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm của Chúa Giêsu chăng? Tôi cảm thấy thế nào khi tôi cố gắng nói về Chúa mà người ta không nhận ra Chúa? Điều gì đã hay có thể giúp mọi người nhận ra Chúa tốt nhất và sâu đậm nhất? Phải chăng đó là khi tôi bẻ cuộc đời của tôi thì người ta dễ nhận ra Chúa hơn là chỉ nói về Kinh Thánh và giáo lý? Tôi có thể bẻ cuộc đời tôi được chăng mỗi khi tôi muốn người khác tin nhận Chúa chăng?

3. Dù trời đã tối, hai môn đệ khi nhận ra Chúa thì lên đường trở về Gierusalem để chia sẻ niềm vui cho mọi người khác đang đau khổ buồn chán. Đây chính là dấu hiệu của những tâm hồn được Chúa biến đổi. Đây chính là dấu chỉ của những con người có Chúa. Tôi có sự mau mắn và vui tươi trong người vì được Chúa đụng chạm và biến đổi bao giờ chưa? Tôi đã làm gì khi được biến đổi? Nếu chưa, tôi có thể xin Chúa đụng chạm và biến đổi đời sống tôi được chăng?

Phạm Đức Hạnh, SJ

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.