Tagesarchive: 27. April 2018

“CHÍNH THẦY LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG“

Diese Galerie enthält 1 Foto.

A. Chúa nhật truớc Chúa tự xưng : “Ta là cái cửa.” (Ga 10,9) Hôm nay Chúa tự xưng: “Thầy là con đường.” (Ga 14,6) Cửa là lối ra vào. Còn con đường là lối đi. Khi mở đường, người ta khai mở … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “CHÍNH THẦY LÀ CON ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG“

Chúa Là Con Đường

bản nhạc “Chúa Là Con Đường”

Veröffentlicht unter Nhac | Comments Off on Chúa Là Con Đường