Tagesarchive: 14. April 2018

“Chính Thầy đây, ĐỪNG SỢ!”

Môn sinh vất vả chống chèo, Ngược dòng gió thổi ngặt nghèo tối tăm! Chúa thương muốn đến can ngăn, Vượt trên sóng nước, bước chân nhẹ nhàng. Đang trong sợ hãi bàng hoàng, Thấy Thầy trên biển, lòng càng … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bai Viet | Comments Off on “Chính Thầy đây, ĐỪNG SỢ!”