Tagesarchive: 8. April 2018

Lòng Thương Xót Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Vào ngày 30. 04. 2000, Đức cố GH Gioan Phaolô II đã phong hiển thánh cho chân phước Faustina, người được xem là vị tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa. Và không đầy một tháng sau, ngày 20. 05. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Lòng Thương Xót Chúa