Tagesarchive: 26. April 2018

Ai đón tiếp người Thầy sai đến

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Thật Thầy bảo thật anh em: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”(Ga 13,20) Trong bầu khí yêu thương thân tình giữa Thầy và … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ai đón tiếp người Thầy sai đến