Ai đón tiếp người Thầy sai đến

“Thật Thầy bảo thật anh em: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”(Ga 13,20)

Trong bầu khí yêu thương thân tình giữa Thầy và trò sau khi Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ, chúng ta cảm nhận được sự bồi hồi xao xuyến của Ngài trước lúc chia tay. Đây là lúc mà không còn lúc nào khác để Chúa nói với các môn đệ những lời tâm huyết nhất: Ngài cho biết mối tương quan giữa Ngài với các môn đệ trở nên khăng khít vì được liên kết với mối tương quan khăng khít không thể tách rời giữa Ngài với Chúa Cha: Ai đón tiếp các môn đệ là đón tiếp Chúa Giê-su và đón tiếp Ngài như vậy cũng tương đương như là đón tiếp chính Chúa Cha.

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh: Tôi tớ không lớn hơn chủ; kẻ được sai không lớn hơn người sai nó? Ở đây phải nhớ rằng Chúa Giêsu vừa mới rửa chân cho các môn đệ. Ngài đòi họ phải đối xử với nhau theo gương Ngài. Ngài nhấn mạnh để trong cộng đoàn các môn đệ, và gián tiếp là với KiTô hữu chúng ta, ai nấy phải giúp đỡ lẫn nhau với tình yêu và lòng khiêm nhượng. Không ai được quyền tự miễn cho mình khỏi những việc phục vụ nhỏ mọn nhất, lấy cớ có chức vị hoặc phẩm giá không cho phép. Kẻ càng lớn, khi phụng sự những người dưới quyền mình cách khiêm nhường và yêu thương, kẻ ấy sẽ chắc chắn gặp được Chúa Kitô, vì Ngài hiện diện nơi họ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về thái độ phục vụ, Chúa muốn trong chúng con ai làm lớn hãy phục vụ anh em. Xin cho chúng con đừng dùng quyền để chỉ huy người khác, nhưng biết phục vụ mọi gười trong tinh thần yêu thương và tôn trọng nhau. Amen

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.