Tagesarchive: 28. April 2018

Đường Giêsu – Hướng Đi Cho Đời Tôi

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Thầy là đường”: Sống là đi, đời là hành trình. Nhưng nhiều khi người ta không thấy đường để đi, bởi thế người ta sống bồng bềnh nổi trôi không định hướng. Ngay cả một số tín hữu, thậm chí … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đường Giêsu – Hướng Đi Cho Đời Tôi