Tagesarchive: 16. April 2018

“Công trình của Thiên Chúa, là tin vào Đấng Người đã sai đến”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. “Bánh ăn hằng ngày”: sự vật hay dấu lạ? Sau kinh nghiệm được ăn bánh thỏa thuê, đám đông vất vả ngược xuôi đi tìm Đức Giê-su. Họ đi tìm Người, đó có vẻ là một chuyển động của … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Công trình của Thiên Chúa, là tin vào Đấng Người đã sai đến”