Nối Trời với Đất: Ngày 04.01

 Buổi sáng(15 phút).
1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
2) Thinh lặng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
3) Đọc chậm rãi bài suy niệm gợi ý.

Không ai bằng Thiên Chúa,
Không coi gì hơn tình yêu Chúa Kitô.

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi” (Lc 10, 27a).

”Có một phương diện đặc biệt trong nền linh đạo của thánh Biển Đức, mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh cách riêng. Thánh Biển Đức đã không thiết lập một cơ chế đan viện chủ yếu hướng tới việc rao giảng tin mừng cho các dân man di, như những đan sĩ cao cả khác của thời đại, nhưng ngài đã chỉ cho các môn đệ ngài chủ đích duy nhất cơ bản của sự sống, và còn hơn thế nữa là tìm kiếm Thiên Chúa: “Quaerere Deum.”

Nhưng ngài biết một khi người tín hữu đi vào trong một sự tương quan sâu xa với Thiên Chúa, thì họ không thể bằng lòng sống cách tầm thường, với lòng đạo đức kém cỏi và nông cạn. Trong ánh sáng này, người ta hiểu rõ hơn kiểu nói mà Thánh Biển Đức trích từ Thánh Cyprian và được tóm tắt trong Luật của ngài (IV,21) – chương trình sống của các đan sĩ: “Nihil amori Christi praeponere – Không coi gì hơn tình yêu Chúa Kitô”.

Sự thánh thiện là đề nghị rất giá trị đối với mọi Kitô hữu, đề nghị đó đã trở nên một mệnh lệnh mục vụ thực sự trong thời đại chúng ta, trong đó người ta nhận thức nhu cầu nối kết sự sống và lịch sử trong những qui chiếu thiêng liêng vững chắc“ (Bài huấn đức của Đức Biển Đức XVI vào hôm Chúa Nhật 10.7.2006).

Có lần một chị dòng Biển Đức ở Thủ Đức tặng tôi một cuốn sách liên quan đến linh đạo của Thánh Biển Đức. Trong đó tôi đọc được câu nói sau: ”Không coi gì hơn tình yêu Chúa Kitô“. Từ đó tôi càng vững chắc hơn về đức tin sâu xa vào một Thiên Chúa duy nhất. Lời của tổng lãnh Thiên Thần Micae tương hợp với điều đó: ”Không ai bằng Thiên Chúa“.

Trong xã hội hôm nay, câu nói ”Không ai bằng Thiên Chúa“ và ”Không coi gì hơn tình yêu Chúa Kitô“, cũng như giới răn của Thiên Chúa: ”Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình“ có ý nghĩa gì đây?

Với mỗi người trong chúng ta, những người có niềm tin vào Chúa, những người mặc chiếc áo Kitô trên mình, thì tinh thần nền tảng trên có ý nghĩa gì?
“Không ai bằng Thiên Chúa” và „Không coi gì hơn tình yêu Chúa Kitô”.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

4) Thinh lặng suy niệm và rút ra một lời một ý tưởng để sống trong ngày. Tâm sự với Chúa để kết thúc phần suy niệm buổi sáng.

 Buổi tối(15 phút trước khi nghỉ đêm).
5) Cuối ngày trước khi đi ngủ dành 15 phút để nhìn lại: Bài cầu nguyện hôm nay đã đi với tôi và đã giúp tôi như thế nào? Tôi có khó khăn gì trong cầu nguyện? Có thể tôi chưa thấy bài cầu nguyện giúp tôi trong ngày sống. Nếu vậy thì tại sao? Tôi có chú tâm và ý thức đủ để “dành một chỗ” cho bài cầu nguyện ở trong lòng tôi và trong ngày sống của tôi chưa?
6) Viết lại một vài hàng (tối đa nửa trang A4) về hoa quả mà tôi nhận được trong ngày sống cầu nguyện hôm nay.
7) Cám Ơn Chúa về những hồng ân trong ngày, và xin Chúa thứ lỗi về những yếu đuối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để nghỉ đêm và bắt đầu ngày sống mới.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.