Tagesarchive: 7. Januar 2018

Nối Trời với Đất: Câu chuyện tuần cuối

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 MÓN QUÀ CỦA AR-TA-BAN. HĂNG-RI VĂNG ĐAI-KƠ (Henry Van Dyke) có thuật lại câu chuyện nhan đề: “CÒN MỘT NHÀ ĐẠO SĨ KHÁC NỮA”, kể về nhân vật thứ tư là người lẽ ra đã cùng ba nhà đạo … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Câu chuyện tuần cuối