Tagesarchive: 29. Januar 2018

Tên tôi là đạo binh (Mc 5,1-20)

Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bai Viet | Comments Off on Tên tôi là đạo binh (Mc 5,1-20)