Tagesarchive: 30. Januar 2018

“ÔNG ĐỪNG SỢ CHỈ CẦN TIN THÔI”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

(Mc 5,21-43) Thưa Thầy, con thấy Thầy làm việc không ngưng nghỉ. Thầy vừa ở vùng đất dân ngoại trở về, chân ướt chân ráo bước lên bờ thì ông Gia-ia, trưởng hội đường, đến van xin Thầy cứu thoát … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “ÔNG ĐỪNG SỢ CHỈ CẦN TIN THÔI”