Tagesarchive: 26. Januar 2018

Ai được mời gọi gặt lúa?

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

Không phải chỉ là nhóm Mười Hai tông đồ, mà là 72 môn đệ; Không phải chỉ là 12 chi tộc Israel, mà là mọi người thuộc mọi dân nước. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Mọi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ai được mời gọi gặt lúa?