Tagesarchive: 6. Januar 2018

  Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.  

Publiziert am von linhthao | Comments Off on Biết Chúa Biết Con

Nối Trời với Đất: Ngày Lễ Hiển Linh 06.01

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày Lễ Hiển Linh 06.01