Nối Trời với Đất: Thứ bảy sau Chúa Nhật II mùa Vọng

 Buổi sáng(15 phút).
1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
2) Thinh lặng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
3) Đọc chậm rãi bài suy niệm gợi ý.

Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng.

“Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương“ (Tv 135, 26).

“Dĩ nhiên, Thiên Chúa là Đấng siêu việt vì Ngài là Đấng Sáng Tạo và là trọng tài của mọi hiện hữu; nhưng Người cũng gần các tạo vật của Người, khi đi vào không gian và thời gian. Người không ở trên trời xa. Nhưng ngược lại, sự hiện diện của Người ở giữa chúng ta, đạt tới chóp đỉnh của nó trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô…

… Thánh Cyprian, một vị tử đạo vào thế kỷ thứ ba đã viết: “Hỡi anh em yêu quí nhất, những ơn lành của Thiên Chúa thì nhiều và vĩ đại, những ơn lành do lòng tốt lành quảng đại và dồi dào của Thiên Chúa Cha và của Chúa Kitô đã hoàn tất và sẽ luôn hoàn tất cho phần rỗi chúng ta; trên thực tế, để bảo vệ chúng ta, để cho chúng ta một sự sống mới và để có khả năng cứu chuộc chúng ta, Chúa Cha đã sai Chúa Con; Chúa Con cũng được gọi là Con Người, được sai đến hầu biến chúng ta thành những đứa con của Thiên Chúa: Người đã hạ mình xuống hầu nâng lên những người trước kia nằm dưới đất. Người bị thương tích để chữa lành những vết thương chúng ta, Người đã trở nên một tên nô lệ để dẫn đưa chúng ta, là những tên nô lệ tới sự tự do. Người đã chấp nhận sự chết hầu có khả năng cống hiến sự bất tử cho những kẻ hay chết. Đó là những ân huệ dồi dào và vĩ đại của tình thương xót Chúa” (Bài huấn đức của Đức Benedicto XVI).

Sự giáng trần của Đức Kitô là một ân huệ rất lớn lao, mà từ ngàn đời Giáo Hội đã nhận ra. Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được rằng, Thiên Chúa hạ mình đến với chúng ta, Thiên Chúa trở nên một người như chúng ta. Còn hơn thế nữa, Ngài trở nên một nô lệ phục vụ chúng ta. Đúng thực đó là những ân huệ dồi dào và vĩ đại của lòng Chúa xót thương. Đã một lần Thiên Chúa nói lời xin vâng cho tình yêu, thì Ngài tiếp tục nói lời xin vâng đó, để chứng mình tình yêu cao cả của Ngài.
Chúng ta phải có thái độ nào trước tình yêu tuyệt vời này? Thánh I-Nhã thành Lô-yô-la luôn tự hỏi rằng: “Chúa đã yêu tôi như vậy, giờ đây tôi phải làm gì để phần nào đáp lại tình yêu của Ngài đây?” Trong tinh thần của mùa Vọng này, và trong tâm tình mở cho Chúa một con đường, hôm nay chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa với lời của Thánh Vịnh: ”Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương“.
Chúng ta hãy đưa lời ca ngợi này vào ngày sống, hãy đưa âm thanh dịu êm này vào trong một thế giới với bao nhiêu tiếng ồn ào Bạn nhé!

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

4) Thinh lặng suy niệm và rút ra một lời một ý tưởng để sống trong ngày. Tâm sự với Chúa để kết thúc phần suy niệm buổi sáng.

 Buổi tối(15 phút trước khi nghỉ đêm).
5) Cuối ngày trước khi đi ngủ dành 15 phút để nhìn lại: Bài cầu nguyện hôm nay đã đi với tôi và đã giúp tôi như thế nào? Tôi có khó khăn gì trong cầu nguyện? Có thể tôi chưa thấy bài cầu nguyện giúp tôi trong ngày sống. Nếu vậy thì tại sao? Tôi có chú tâm và ý thức đủ để “dành một chỗ” cho bài cầu nguyện ở trong lòng tôi và trong ngày sống của tôi chưa?
6) Viết lại một vài hàng (tối đa nửa trang A4) về hoa quả mà tôi nhận được trong ngày sống cầu nguyện hôm nay.
7) Cám Ơn Chúa về những hồng ân trong ngày, và xin Chúa thứ lỗi về những yếu đuối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để nghỉ đêm và bắt đầu ngày sống mới.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.