Nối Trời với Đất: Thứ năm sau Chúa Nhật II mùa Vọng

 Buổi sáng(15 phút).
1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
2) Thinh lặng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
3) Đọc chậm rãi bài suy niệm gợi ý.

Là Ánh Sáng trên đường đời.

“CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?” (Tv 27, 1).

Ngày 13.12, lịch Phụng Vụ mừng kính thánh Lucia. Chữ “Lucia” có nghĩa là ánh sáng. Chuyện kể rằng, Lucia tin vào một người sáng lập tôn giáo với thân thế và sự nghiệp không mấy được rõ ràng ở một nước thuộc địa xa xôi với thủ đô Jerusalem và bị quân đội Roma phá hủy cách đó 200 năm. Trước khi truyền đạo, ông này làm nghề thợ mộc và sau một thời giảng đạo ngắn ngủi, ông bị quân lính Roma đóng đinh vào thập tự, một hình phạt dành cho dân thuộc địa phạm những trọng tội sát nhân hay nổi loạn. Nay Lucia tin tưởng với tất cả tâm hồn là ông ấy đã Phục Sinh, như một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã chấp nhận những gì ông truuyền dạy và đã làm. Ðể biểu lộ lòng tin của mình, Lucia đã thề hứa giữ sự trinh khiết, không lập gia đình. Lucia lập lời hứa đó vì nàng biết đến gương anh dũng của những người chết vì đạo trong các hí trường tại Roma hay những nơi khác và nhất là để giữ lòng trung tín với ông Giêsu làng Nagiaret, đã bị chết treo trên thập giá, nhưng đối với niềm tin của nàng là Ðấng Cứu Thế, Con Một Thiên Chúa. Đến lượt mình, Lucia cũng đã đón nhận triều thiên tử đạo. Kết cục cuộc đời của Lucia được diễn tả qua sự kiện: một chàng thanh niên không Công Giáo thất vọng vì không được Lucia đáp trả lại tình yêu của mình đã tố cáo với nhà cầm quyền Lucia là người Công Giáo. Cuối cùng Lucia đã bị xử tử vào năm 304 tại thành Syracuse vùng Sicilia, mạn Nam nước Italia.

Thiên Chúa chính là Ánh Sáng của mỗi người chúng ta. Ngài soi chiếu chúng ta ngay khi chúng ta đang ở trong bóng đêm của cuộc đời. Thiên Chúa chính là ơn cứu độ của chúng ta, ngay khi chúng ta đang rơi vào trong thung lũng âm u, đang bị kẹt trong ngõ tắt trên đường đời. Khi bước đi trong Ánh Sáng của Ngài và ở dưới sức mạnh của Ngài, chúng ta còn phải sợ gì nữa. Như thánh nữ Lucia, chúng ta tin tưởng và tuyên xưng, như thánh nữ chúng ta cũng được mời gọi trở nên ánh sáng cho cuộc đời này.

Đức Kitô còn nói với chúng ta: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian“ (Mt 5, 14). Đức cố Hồng Y Thuận cũng nhắc nhớ chúng ta: “Người Công Giáo là ánh sáng giữa đen tối, là muối sống giữa thối nát và là hy vọng giữa một nhân loại thất vọng“ (ĐHV. 950).
Chúng ta cùng suy nghĩ xem, hôm nay và những ngày mùa Vọng và Giáng Sinh này, chúng ta nên sống thế nào để nên ánh sáng cho trần gian.
Trên hết, chúng ta đừng bao giờ quên chạy đến với Chúa, vì „CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi“.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

4) Thinh lặng suy niệm và rút ra một lời một ý tưởng để sống trong ngày. Tâm sự với Chúa để kết thúc phần suy niệm buổi sáng.

 Buổi tối(15 phút trước khi nghỉ đêm).
5) Cuối ngày trước khi đi ngủ dành 15 phút để nhìn lại: Bài cầu nguyện hôm nay đã đi với tôi và đã giúp tôi như thế nào? Tôi có khó khăn gì trong cầu nguyện? Có thể tôi chưa thấy bài cầu nguyện giúp tôi trong ngày sống. Nếu vậy thì tại sao? Tôi có chú tâm và ý thức đủ để “dành một chỗ” cho bài cầu nguyện ở trong lòng tôi và trong ngày sống của tôi chưa?
6) Viết lại một vài hàng (tối đa nửa trang A4) về hoa quả mà tôi nhận được trong ngày sống cầu nguyện hôm nay.
7) Cám Ơn Chúa về những hồng ân trong ngày, và xin Chúa thứ lỗi về những yếu đuối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để nghỉ đêm và bắt đầu ngày sống mới.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.