“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”

Lời răn dạy của Chúa mang tính phổ quát liên quan đến mạng sống của mọi người ở đời này và đời sau, nhưng trước tiên Chúa muốn răn dạy những người đi theo Ngài, là chính chúng ta.

Quả thật, mạng sống con người là quan trọng, nhất là sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã từng thốt lên “người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình. Được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì” (x. Mt 16,26).

Đời này và thế giới vật chất rồi sẽ qua đi, nhưng Thiên Chúa vẫn hằng sống và luôn còn mãi. Ta phải tin thật như vậy, không được nghiêng ngả, nao núng, lo sợ trước những cám dỗ của cuộc sống và những cấm cách, bắt bớ của thời đại. “Vì thế gian chỉ có thể làm khổ hoặc giết được thân xác, chứ không làm khổ hoặc giết được linh hồn” (x. Lc 12,4). “Ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được mạng sống mình ở đời sau” (Ga 12,25).

Chính Chúa Giêsu đã sống điều này trong sứ vụ cứu độ nhân loại của Ngài. Dù có bị hiểu lầm, chống đối và bị giết chết, Chúa vẫn không nản chí, cương quyết đến cùng, thực hiện cho bằng được chương trình và ý định của Chúa Cha.

Noi gương Chúa Giêsu, thánh Phaolo đã kiên trì chạy đua trên thao trường của trần gian để giành cho được phần thưởng tuyệt vời là “được biết và được rao giảng về một Đức Kitô tử nạn và phục sinh”. “Dù gông cùm tù tội, thiên thần hay ma vương quỷ lực… không có gì tách ngài ra khỏi tình yêu của Đức Kitô” (Rm 8,35-39).

Sau khi noi gương Đức Kitô, thánh Phaolô mời gọi những người môn đệ Chúa hãy bắt chước ngài ‘hãy ở yên mà làm việc’ phụng thờ Chúa và phục vụ tha nhân, nuôi dưỡng sự sống đời này và đời sau, ‘đừng sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì mà việc gì cũng xen vào’, gây thiệt hại cho mình và cho người khác (x. 2Tx 3,10-13).

Vâng theo lời Chúa dạy và tiếp bước thánh Phaolo, Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã kiên trì sống đức tin và rao giảng Tin mừng, để giữ được sự sống đời đời đến nỗi ‘sẵn sàng thà chết chẳng thà chối Chúa bỏ Đạo’:

“Tôi suốt đời rao giảng về thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được. Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ phải bỏ đạo mà mua” (thánh Théophane Vénard Ven).

“Thà tôi bị lưu đầy và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo” (thánh Anrê Thông).

Là môn đệ Chúa Kitô và con cháu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy sống đức tin, rao giảng Tin mừng thế nào để ‘giữ được mạng sống của mình’ ở đời này và đời sau.

Xin Chúa Giêsu chúc lành cho chúng ta.

Xin các thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

 

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.