Tagesarchive: 23. November 2022

ELOGOS – Bread for the Journey / Bánh Trên đường

Veröffentlicht unter Allgemein | Comments Off on ELOGOS – Bread for the Journey / Bánh Trên đường

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lời răn dạy của Chúa mang tính phổ quát liên quan đến mạng sống của mọi người ở đời này và đời sau, nhưng trước tiên Chúa muốn răn dạy những người đi theo Ngài, là chính chúng ta. Quả … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”