Tagesarchive: 19. November 2022

Thiên Chúa của kẻ sống

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su mặc khải cho chúng ta biết về sự sống lại và cuộc đời mai sau. Trong cuộc sống đó, Ngài nói chúng ta sẽ trở nên giống như các thiên thần. Do … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thiên Chúa của kẻ sống