Tagesarchive: 17. November 2022

Ngày nay Chúa Giêsu vẫn đang khóc

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hôm nay, Chúa Giêsu đang khóc khi cánh cửa trái tim của chúng ta, của các vị mục tử trong Giáo Hội, đóng lại trước mặt Ngài không nhận ra Đấng mang lại hòa bình. Nhận xét về bài Tin … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ngày nay Chúa Giêsu vẫn đang khóc