Tagesarchive: 15. November 2022

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất (Lc 19-10).

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu vào thăm nhà ông Gia Kêu, một người trưởng thu thuế, giàu có. Ông bị thiên hạ coi là người tội lỗi vì làm việc cho người La Mã, tức … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất (Lc 19-10).