Tagesarchive: 11. November 2022

Khi nào Chúa đến

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. Núi lửa Vésuve tại Italia đã chôn vùi thành phố Pompei vào năm 79 sau công nguyên: Thành phố đã bị chôn vùi dưới 6 mét nham thạch; hình ảnh thảo cổ cho thấy một cảnh tượng cảm động “một … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Khi nào Chúa đến