Tagesarchive: 18. November 2022

Lectio Divina: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô (Lịch sử  thánh hiến vương cung thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô thành Roma)  

Publiziert am von linhthao | Comments Off on Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô