CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

Sống theo ý Chúa và làm theo yêu sách của Thiên Chúa đó là một quyết định khó khăn của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta đơn phương sống, đơn phương làm, đơn phương ra quyết định và lầm tưởng đó là việc làm có tác động của Thần Khí. Chúng ta có xu hướng quy về cái tôi của mình.

Trong đoạn Tin mừng Lc 17,7-10, Đức Giêsu dạy các Tông đồ phải biết khiêm tốn thật sự vì đó là nền tảng của mọi nhân đức: “Khi các con làm xong mọi điều truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Thật vậy, chúng ta là những đầy tớ của Chúa, chúng ta chỉ làm những gì phải làm. Đừng tưởng rằng ta đang làm công to việc lớn; đừng tưởng rằng với tài trí của mình thì có thể khuynh đảo và thay đổi được mọi sự; cho dù là Đức Thánh Cha cũng luôn nhận mình là “tôi tớ của các tôi tớ”. Nhìn vào gương sáng của hai thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II đã sống và thực hành, chúng ta mới thấy các ngài đã làm được những việc phi thường. Tuy nhiên những việc đó không phải đến bởi con người của các ngài nhưng đến từ ân sủng và ý của Thiên Chúa. Các ngài say mê bên Thánh Thể hàng giờ để chiêm niệm, các ngài cầm tràng hạt trên tay cầu nguyện sốt sắng, điều đó nói lên rằng các ngài để cho Chúa hành động và để thánh ý Chúa thực hiện qua những gì các ngài đã làm cho Hội Thánh.

Kẻ kiêu ngạo không bao giờ cảm thấy mình cần Chúa. Đó là nỗi bi đát cố hữu của họ, và cũng là cám dỗ thường xuyên của mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, học được sự khiêm nhường không phải dễ; tìm thánh ý Chúa để thực thi không đơn giản chút nào. Xin cho chúng con biết nhìn lên Đức Giêsu để học biết sự khiêm nhường và tìm thánh ý Chúa để thi hành mọi sự.

Túy Văn

      1. Yêu thương và tha thứ

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.