Tagesarchive: 21. März 2019

SÁM HỐI THẬT LÒNG

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Cha ông chúng ta vẫn khuyên dạy con cháu: “gieo gió gặt bão”, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”… Và trong Thánh Kinh, các câu chuyện như lụt Hồng Thuỷ, thành Sôđôma bị tàn phá v.v… cũng thường … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on SÁM HỐI THẬT LÒNG