Tagesarchive: 5. März 2019

Bỏ mọi sự vì Thầy

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Ðức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Bỏ mọi sự vì Thầy