Tagesarchive: 2. März 2019

Trẻ Em – Chuẩn Mực Cho Người

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Trẻ Em – Chuẩn Mực Cho Người