Tagesarchive: 16. März 2019

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

1. Hoàn tất Lề Luật Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, là minh họa thứ năm Đức Giê-su đưa ra để giúp chúng ta hiểu cách Ngài mời gọi chúng ta hoàn tất lề luật, cách mà chính Người … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…”