Tagesarchive: 7. März 2019

Vác Thập Giá Mình Mà Theo Thầy

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Nếu thập giá đã gắn liền với đời người, thì hoặc người ta vác nó trên vai như một phần của mình, hoặc họ phải kéo lê nó như một cái đuôi bất hạnh. Chúa Giê-su mời gọi những ai … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Vác Thập Giá Mình Mà Theo Thầy