Tagesarchive: 9. März 2019

Hãy theo Ta

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hãy theo Ta: Thánh Matthêu Tông Đồ Matthêu người thâu thuế. Một nghề mang tiếng xấu, người bị coi là ô uế, không nên lui tới. Hãy theo Ta. Đức Giê-su đã cắt đứt quan niệm xấu về một người … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hãy theo Ta