(Mc 10,9) “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”

mời ace nghe nhạc ngày cưới…..

Dieser Beitrag wurde unter Nhac veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.