Tagesarchive: 14. Oktober 2018

Tiền của

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tiền của đã làm cho chàng thanh niên phải bỏ cuộc, không còn đủ sức đi theo Chúa. Chàng đành phải sống một nếp sống bình thường. Bởi sức ràng buộc của nó, tiền của là một trở ngại lớn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tiền của