Tagesarchive: 1. Oktober 2018

Trở lại và nên như trẻ thơ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ chẳng bao giờ được vào Nước Trời” (c. 3). Đây là một câu nói long trọng của Đức Giêsu. Như … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Trở lại và nên như trẻ thơ