Tagesarchive: 22. Oktober 2018

Những cái kho lớn hơn.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Cái kho là quan trọng. Kho bạc quan trọng đối với một đất nước. Kho lẫm cần cho người làm nghề nông. Mỗi gia đình, mỗi công ty thường có kho riêng. Có thể là một tủ sắt để trong … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Những cái kho lớn hơn.