Tagesarchive: 21. Oktober 2018

Phục vụ

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

Khi mới đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ còn rất mơ hồ về sứ mạng của Ngài, cũng như về ơn gọi của mình. Các ông mơ ước một cuộc sống giàu sang và quyền thế. Các ông tin … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Phục vụ