Tagesarchive: 3. Oktober 2018

“Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bài Tin Mừng theo thánh Luca của Thánh Lễ kể lại câu chuyện có ba người xin đi theo hay được mời gọi đi theo Đức Giê-su, khi Người đang đi trên đường cùng các môn đệ. Người thứ nhất … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Con Người không có chỗ tựa đầu.”