Tagesarchive: 15. Oktober 2018

Dấu lạ đời ta

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Theo nhận xét của thánh Phaolô trong thư gửi giáo hữu Côrintô, “Người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan” (1 Cr 1, 22). Tìm dấu lạ ! Thật sự đó là … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Dấu lạ đời ta