Ai tin vào Người thì được sống muôn đời

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại một đoạn đối đáp giữa Đức Giêsu và ông Nicôđêmô, một bậc thầy trong dân It-ra-en. Ông là một nhà thông thái, đến gặp Chúa ban đêm. Hẳn là ông khao khát muốn biết về Con người và giáo lý của Chúa. Qua cuộc đối thọai này, Người cho ông và qua ông cho mỗi người tín hữu chúng con nhận ra sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha trao cho Người, khi đến trần gian này: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Người nói cho ông về tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa với con người.

Nhân lọai mà khởi đi từ Adam đã bất tuân phục Thiên Chúa, chối bỏ và tự cắt đứt mối liên lạc với Thiên Chúa. Cũng từ đó con người phải chịu bao đau khổ trong cuộc đời, dẫn đến sự chết. Thế nhưng tình yêu của Thiên Chúa thì vượt qua tất cả. Thiên Chúa chẳng những không chấp nhất tội lỗi con người, như lời Đức Giêsu: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” như một “Adam mới” đến cứu độ muôn người. Nhưng con người không phải ai cũng nhận ra được tình yêu ấy và đáp trả. Nhiều người trong chúng con đã không đón nhận Lời Chúa như ánh sáng soi đường mà vẫn chìm ngập trong bóng tối sự chết như những lời tiên báo trong Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa…”.

Lạy Chúa,

Lời cảnh báo của Chúa cách đây 2000 năm vẫn còn nguyên gía trị. Con đã được diễm phúc đón nhận vào làm con của Chúa qua bí tích Thanh Tẩy. Con đã được đón nhận ánh sáng Tin Mừng, tức là luôn có sự sáng của Chúa chiếu tỏa trong cuộc đời, giúp con dễ dàng phân biệt điều xấu, điều ác mà tránh xa, từ bỏ; nhận ra điều tốt, điều đẹp lòng Cha để hướng theo và thực hiện. Thế nhưng bóng tối lại che phủ cuộc đời con lớn hơn, lấn át sự sáng khiến con không dám tiến đến cùng ánh sáng.

Nhân những ngày mùa chay Thánh này xin Chúa giúp con biết sám hối và tin vào Tin Mừng. Biết sửa đổi con người mình hầu thóat ra bóng tối đang từng ngày, từng ngày đe dọa đời sống đức tin của con. Xin Chúa giúp con biết “Sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Xin cho con biết nhìn lên Cha treo trên thập tự, chính Người đã  đến trần gian chịu chết vì tội lỗi của con, để con được phục sinh với Người. Con luôn ý thức về mình là người con, luôn gắn bó với Hội Thánh, với Thiên Chúa để đón nhận được tình yêu Ngài trao ban và làm triển nở tình yêu ấy trên trái đất này.

Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian,

Và Người chỉ đến chết cho tình yêu, chết cho trần gian.

Để cứu muôn người lỗi tội,

Đưa về Trời đẹp tươi.. .

(Trích: Lời vọng Tình yêu) 

Fx Đỗ Công Minh

      1. Trên đồi cao
Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet, Nhac veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.