“Tôi thề là không biết người các ông nói đó!”(Phêrô)

14,53 Họ điệu Chúa Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tựu lại.

Ông Phêrô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống lửa với bọn lính canh.

Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Chúa Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Người, nhưng các chứng ấy lại không hợp với nhau.

Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng, “Chúng tôi có nghe ông ấy nói, Tôi sẽ phá Đền Thờ  này do tay người ta xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người ta!”. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ không hợp  nhau.

Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu, “Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?”

Nhưng Chúa Giêsu vẫn im lặng, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi Người, “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng  không?”

Chúa Giêsu trả lời, “Đúng vậy. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự trên mây trời mà đến”.

Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, “Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?” Tất cả đều lên án Người đáng chết.

Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói, “Hãy nói tiên tri đi!” Và bọn lính canh túm lấy Người mà tát túi bụi. (theo Marcô)

  1. Phêrô chối Thầy:

Theo Matthêu:

26,69 “Còn ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, thì có một người tớ gái đến bên ông và nói, “Cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì?”

Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói, Tôi không biết cô nói gì!

Ông đi ra đến cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó, “Bác này cũng theo ông Giêsu người Nadarét đấy”.

Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối, Tôi không biết người ấy“.

Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói, “Đúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay”.

Bấy giờ ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng,Tôi không biết người ấy“. Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy.

Ông Phêrô sực nhớ lời Chúa Giêsu đã nói, “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

Theo Marcô:

14,66 ” Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói, “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì!”

Ông liền chối, Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!” Rồi ông bỏ đi ra phía trước hội đường. Bấy giờ có tiếng gà gáy.

Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó, “Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy”.

Nhưng ông Phêrô lại chối.

     Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông, “Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê!”

Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng,Tôi thề là không biết người các ông nói đó!

Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai.

     Ông Phêrô sực nhớ điều Chúa Giêsu đã nói với mình, “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần”.

     Thế là ông oà lên khóc.

Theo Luca:

22,54   Họ bắt Chúa, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phêrô thì theo xa xa.

 Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ.

 Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói, “Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!”

 Ông liền chối, Tôi có biết ông ấy đâu

Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói, “Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!” Nhưng ông Phêrô đáp lại,Này anh, không phải đâu!

Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết, “Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê”.

Nhưng ông Phêrô trả lời, Này anh, tôi không biết anh nói gì!” Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy.

Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông, “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết…

Theo Gioan:

18,25   Còn ông Simon Phêrô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông, “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?” Ông liền chối,Đâu phải.

Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phêrô chém đứt tai, lên tiếng hỏi, “Tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao?”

Một lần nữa ông Phêrô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy.

Đọc qua Tin mừng của cả 4 ông, ta thấy tả nhẹ nhất là thánh Gioan “Đâu phải“, và nặng nhất là thánh Matthêu và Marcô: “ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng,Tôi thề là không biết người các ông nói đó!“.

  1. Một câu hỏi được đặt ra ở đây: Tại sao ông Phêrô chối Thầy?

– Vì ông sợ bắt, vì ông sợ chết? Đúng.

Nhưng theo một suy luận, có 3 lí do:

1/ Vì ông Phêrô không ở gần Chúa Giêsu: “ông đang ngồi ngoài sân (Mt),  “ông đang ở dưới sân (Mc), “ông theo Người xa xa (Lc).

2/ Ông Phêrô tìm ấm áp dễ chịu cho thân mình:  “ông ngồi sưởi (Mc), “ông ngồi bên ánh lửa”(Lc), “đứng sưởi ở đó (Ga).

3/ Ông Phêrô không tránh dịp tội, Ông đến ngồi giữa đám dân, quân, tôi tớ nam nữ: “Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ” (Lc), mà ông không để ý rằng giờ đây họ là “đối phương của nhóm ông rồi.

Trong cuốn Cuộc Tử nạn Chúa Giêsu (một phần cuốn Tiếng gọi Tình yêu, mạc khải cho sơ Josepha năm 1920), do Mẫu Tâm xb, tr. 53, Chúa Giêsu xác quyết điều đó:”Nếu Phêrô can đảm, chống lại tính tò mò vô ích, Phêrô đã không sa ngã”.

  1. Phêrô oai hùng:

– Phêrô, người đánh cá khỏe mạnh, coi thường sóng gió, bão táp, tính tình ngay thẳng, dám nói dám làm…,

– Phêrô, ngay từ khi gặp Chúa lần đầu, đã được Chúa chú ý tới: Chúa đổi tên từ Simon qua Kêpha (Phêrô) (Ga 1,42).

Ông đã được chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa làm, từ phép lạ nước hóa ra rượu trong tiệc cưới thành Cana, phép lạ mẻ cá lạ lùng  do ông đóng vai chính, chứng kiến Chúa biến hình trên núi Tabor, chia vui sẻ buồn với Chúa trong suốt 3 năm trời, nhất là được lên chức linh mục trong bữa Tiệc ly, được vào vườn Giếtsimani với Thầy lúc Thầy buồn đến mướt máu.

Rất tiếc, vào đúng ngày cuối cùng trên dương thế của Thầy, Phêrô đã chối thầy. Chối, chẳng phải vì lí do, hay vì quyền bính quan trọng áp bức, mà chỉ vì câu hỏi vu vơ của một đứa đầy tớ gái trong dinh thầy cả thượng phẩm. Ông nói “không biết” người mà ông đã từng tuyên xưng: “Thầy là Con Thiên Chúa” . “Bỏ Thầy chúng con biết đi với ai? Thầy mới có lời ban sự Sống đời đời”.

Con người tự nhiên, yếu đuối chừng nào, nếu không có sự trợ lực của ơn Chúa. Thánh vịnh 29 (30) câu 8 viết:

“Lạy Chúa , vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn.

Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi”.

 

  1. Nhưng rất may cho Phêrô,

Quân lính giải Chúađi qua chỗ ông đang đứng. Người liếc nhìn ông, đánh động ông nhớ lại lời hứa trước: “Dù chết con cũng không bỏ Thầy”. Nhờ cái nhìn đó, Phêrô đã được ơn, ông đã hối hận ăn năn khóc lóc thảm thiết. Suốt đời còn lại, ông đã chịu đau khổ, vác thánh giá theo Thầy,  và chịu chết trên thập giá ngược đầu xuống đất, để chứng minh lòng thành đền bù tội lỗi mình.

Qua kinh nghiệm cá nhân, thánh Phêrô đã thường lặp lại lời kêu gọi người ta ăn năn thống hối. 

– Sách Tông đồ Công vụ cho biết, Ngài giảng cho những người trở lại đầu tiên trong lễ Chúa Thánh Thần xuống: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.(2,38),

 – Với những người đến xem phép lạ Ngài vừa làm cho người què trong Đền thờ: “Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em” (3,19)

– Ở trước Thượng Hội đồng cấm Ngài giảng Danh Chúa Kitô, Ngài mạnh dạn nói:  “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. 

 “Chúa Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, 

 “Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ítraen ơn sám hối và ơn tha tội.(5,31). 

  1. Noi gương Thánh Phêrô,

-Biết nhận tội mình, ăn năn sám hối, dù là tội to tát đến đâu.

-Tin cậy vào Lòng Thương xót vô cùng của Chúa, sẽ tha thứ hết, rửa sạch hết bằng máu thánh của Người.

-Vui lòng đền bù tội lỗi, chịu mọi đớn đau, ngay cả bằng máu mình đổ ra…

-Đừng bao giờ quên lời Chúa Giêsu đã căn dặn môn đệ Người: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”(Lc 21,36 ).

-Mẹ Maria đã cầu nguyện cho ông Phêrô được ơn tha thứ, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con luôn.

Lm. Mark, cmc. Mùa Chay

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.