Tagesarchive: 27. März 2018

“Tôi thề là không biết người các ông nói đó!”(Phêrô)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

14,53 Họ điệu Chúa Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tất cả đều tựu lại. Ông Phêrô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi bên đống … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Tôi thề là không biết người các ông nói đó!”(Phêrô)