Tagesarchive: 18. März 2018

Yêu thương là cho đi

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Yêu thương là cho đi, là chia sẻ, là dám chấp nhận những hy sinh cho nhau và vì nhau. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, tình yêu nào mà chẳng có những hy sinh gian khổ của nó. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Yêu thương là cho đi