Tagesarchive: 7. März 2018

Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn…

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúa Giêsu đến trần gian để thiết lập Đạo Tình Thương, Người không phá đổ Lề Luật, nhưng để kiện toàn Lề Luật. Người phán :” Cho dù trời đất có qua đi thì một chấm, một phảy trong lề … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn…