Tagesarchive: 4. März 2018

Đền thờ.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Những người quản lý đền thờ, lúc ban đầu, có thể đã tổ chức bán chiên bò, chim bồ câu, hay đổi tiền đổi bạc với tinh thần phục vụ, với ý hướng ngay lành là để giúp cho người … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đền thờ.